HİZMET SÖZLEŞMESİ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

HİZMET SÖZLEŞMESİ

1: Taraflar 
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan İmaj Bilişim ile yeni müşteri kaydı oluşturan kişi/kurum (Müşteri olarak anılacaktır) arasında Met Tasarım'a ait olan.İmaj Bilişim internet adresinde faaliyet gösteren internet sitesinin (Site olarak anılacaktır) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır. 

1.2: Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler. 

2: Konusu 
2.1: İş bu sözleşme Müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında İmaj Bilişim'e ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları aşağıdaki gibidir. 

2.2: Üyelik bilgileri Müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan işlemlerde baz alınacağından Müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği varsayılmaktadır. 

3: Sorumluluklar 
3.1: İmaj Bilişim, Müşteri’nin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile İmaj Bilişim ilgili ücreti tahsil ettiğini kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir. 

3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek Müşteri’nin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler İmaj Bilişim tarafından bildirilecektir. 

3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra İmaj Bilişim, Müşteri siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin kontrol panel, ftp, sql ve e-mail kullanıcı adları ve şifrelerini Müşteri’ye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin sorumluğu Müşteri’nin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan Müşteri sorumlu olacaktır. 

3.4: Müşteri aldığı hizmet dahilinde İmaj Bilişim tarafından aldığı beyan ve uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, hosting (barındırma) hesabından faydalanırken İmaj Bilişim tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü kişilere dağıtamaz, satamaz. 

3.5: Müşteri hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir problem yaratmamayı, oluşabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder. 

3.6: Müşteri alan adı, hosting veya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlülüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 

3.7: Müşteri hizmeti dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İş bu konuda doğabilecek sorunlardan İmaj Bilişim'e herhangi bir kusur iletilemez. İmaj Bilişim sayfaları gönderilmeden önce gözden geçirmez, doğrulamaz, ciro etmez veya kullanıcı tarafından yapılmış sayfalar için herhangi bir şekilde bir sorumluluk almaz. İmaj Bilişim kullanıcı hesaplarını bu ana hatları ihlal ettiği için veya başka bir sebeple veya İmaj Bilişim'in kendi veya kullanıcılarından herhangi birinin işine zararlı olduğuna inandığı için fesih edebilir. İmaj Bilişim hukuka aykırılık eden filleri ve eylemleri öğrendiğinden itibaren Müşteri’ye haber vermeden Müşteri hesabını ve sunucularda olan dosyaları silmek hakkına sahiptir. 

3.8: İmaj Bilişim, sağladığı hizmet içerisinde bulunan Müşteri verilerinin hatalı kullanımlarından, veri içeriklerinden, e-mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlükleri Müşteri’ye aittir. İmaj Bilişim Müşteri’nin tüm verilerini düzenli bir biçimde yedekleme ve bakım işlemine tabi tutacaktır. Buna rağmen İmaj Bilişim hizmetlerinde meydana gelebilecek kesinti veya veri kaybından dolayı oluşabilecek hatalardan, zarardan ve ziyandan İmaj Bilişim sorumlu değildir. Verilerin yedeklenmesi sözleşme metninde aksi belirtilmediği sürece Müşteri’nin sorumluluğundadır. 

3.9: İmaj Bilişim, Müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz olarak gerçekleştirilmiş alan adı tescil işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen tescil talebi ile ücreti ödenen alan adı’nın sahibi Müşteri’dir. İmaj Bilişim bu konuda Müşteri’nin talepleri doğrultusunda alan adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri tarafından alan adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini en kısa sürede yapacaktır. 

3.10: İmaj Bilişim bünyesindeki Müşteri sitelerini sunucu sistemlerinde yorucu zarar verici etki yaptıkları tespit edildiğinde durdurma hakkını saklı tutar. 

3.11: İmaj Bilişim sunucularında alt bayi Müşterilerinin deneme hesabı tarzı uygulamalar yapması yasaktır. 

3.12: İmaj Bilişim’den satın alınan her hangi bir hizmetin ücretli ya da ücretsiz dağıtılması yasaktır. 

3.13: İmaj Bilişim sunucularında yasal olmayan her türlü içerik ve dosyaları bulundurmak yasaktır. 

4: Süre 
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin internet ortamından İmaj Bilişim'a iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar. 

4.2: Sözleşme süresi Müşteri’nin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu kadardır. 

4.3: Taraflar sözleşmenin sona ermesinden 10 iş günü öncesine kadar sözleşmenin süre sonunda sona ereceğini ihtar etmemişler ise sözleşme aynı şart ve hükümler ile önceki sözleşme süresi kadar uzar (ücret hususunda meydana gelen değişiklikler saklıdır). 

5: Ücret 
5.1: İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dahil ederek hesaplanır ve Müşteri’ye gösterilerek tahsilat gerçekleşir. CPU ve ram kullanımı limitler dahilindedir. Limit aşımı durumunda Müşteri faturalandırılır. 

5.2: İmaj Bilişim önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.3: Ücret fatura tarihindeki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir. 

5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı hesabından, kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise Müşteri iletişim adresinde belirtilen banka hesap numaralarına veya İmaj Bilişim'e elden ödemekle yükümlüdür. 

5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda İmaj Bilişim kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar. 

5.6: İmaj Bilişim, Müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma hakkını saklı tutar. 

6: Askıya Alınma 
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan Müşteri’lerde provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı İmaj Bilişim, Müşteri’ye verilen hizmetlerin tümünü, e-posta, web, ftp hesaplarının tamamını durdurma hakkını saklı tutar. 

6.2: Bu durumun devam süresince Müşteri adına e-posta, web, ftp erişimleri yapılamaz ve e-posta hesapları bloke edilerek gelen e-postalar geri çevrilir. 

7: Fesih 
7.1: Müşteri iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde yada iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, yukarıda belirtilen sözleşmeyi askıya alma halinin 7 günden fazla devam etmesi halinde, İmaj Bilişim hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. 

7.2: Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Müşteri; kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu son sözleşme ücretini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan emsal sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

7.3: Müşteri hiç bir gerekçe göstermeksizin sözleşme normal süre ile sona ermeden 10 gün önce yazılı olarak ihtar etmek şartı ile iş bu sözleşmeyi süresi sonunda fesih etme hakkına sahiptir. 

7.4: Sözleşmenin sona erme süresinden önce Müşteri tarafından fesih edilmesi halinde sözleşme sonuna kadar ödenecek olan ücretlerin 1/2 sini defaten ve peşin olarak ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

8: İletişim ve Bilgi Adresleri 
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. 

8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. 

8.3: İmaj Bilişim sözleşme süresi içerisin de satın alınan hizmete ait bütün detayları methosting.com içerisindeki müşteri panelinde her müşterisine ayrı olarak hizmet detaylarını yayınlamaktadır. Buradaki bilgilerin hatalı, eksik yada yanlış olabilmesi durumunda müşteri tarafından gerekli olan hertürlü evrakı ( adres bilgisi doğrulaması için ikametgah, kimlik bilgileri için nüfus cüzdanı, fiyat bilgileri için kredi kartı ekstresi gibi ) müşteriden talep edebilmektedir. Müşteri bu evrakları sunabileceğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 

8.4: İmaj Bilişim sözleşme süresi içinde Müşteri'ye tahsis ettiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

9: Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi 
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru tarihini takip eden 7 gün içinde ödeme gerçekleştirmediği takdirde temerrüde düşmüş sayılır. Bu durumda İmaj Bilişim kur farkı faturası kesebileceği gibi dilerse fatura tarihinden itibaren aylık %5 gecikme faizi talep edebilir. Müşteri bu gecikme faizi ve kur farkı faturasını ödemeyi beyan ve kabul eder. 

9.2: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan her tür alacak için İmaj Bilişim’in dava ya da icra takibi açması halinde de aylık %5 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %20'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 

9.3: Müşteri, iş bu sözleşmeden doğan alacaklarının tahsili için yasal mercilere İhtiyati Haciz ve İhtiyati tedbir için başvurması halinde İmaj Bilişim'in teminatsız İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbir kararı almaya yetkili olduğunu ancak buna rağmen Mahkemelerce teminat istendiğinde, bankalardan alınacak teminat mektuplarından doğacak komisyon ve her türlü ücretin kendileri tarafından ödeneceğini ve bu konulara hiçbir itirazda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

10: Geri Ödeme ve Hizmet İptali 
10.1: Müşteri verdiği siparişi 10 gün içinde koşulsuz, şartsız ve hiçbir sebep göstermeksizin iptal etme ve ödediği ücreti iade almayı talep edebilir. Bu talep doğrultusunda Müşteri’ye ödediği ücret 15 gün içerisinde geri ödenir. 

10.2: Müşteri aldığı hizmetlerden, 3 (üç) gün boyunca İmaj Bilişim’in yüzde yüz kusuru ile mahrum kalırsa (Türk Telekom’dan kaynaklanan kesintiler, doğal afetler ve mücbir sebepler hariç) geri ödeme hakkı talep edebilir. Bu talep doğrultusunda Müşteri’ye ödediği ücreti, hizmeti kullandığı aylar düşülerek 15 iş günü içerisinde geri ödenir. 

10.3: Müşteri sanal ya da gerçek ortamda haksız sebeplerle İmaj Bilişim'in imajını zedeleyecek yorum, konuşma,söz,slogan ve benzeri ithamlarda bulunursa aldığı hizmetin iptal edilmesi hakkı İmaj Bilişim'de saklıdır. 

10.4: Müşterinin satın aldığı hizmet herhangi bir nedenden ötürü saldırıya maruz kalıyor ve İmaj Bilişim üzerinden hizmet verilmesini zorlaştırıyor ya da imkansız kılıyor ise, İmaj Bilişim hizmeti iptal etme ve yapılan ödemeyi geri ödememe hakkını saklı tutar. 

11: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri 
11.1: İş bu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır (imza altına alınma. siparişin internet ortamında İmaj Bilişim'e gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). İmaj Bilişim gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 

11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

Tüm kayıtlı kullanıcılarımız Hizmet Sözleşmemizi ve buna bağlı olarak Hizmet Politikalarımızı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.